Branş Derslerimiz

İngilizce

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitiminin amacı; çocuklarda kulak dolgunluğu yaratıp kelime dağarcıklarını geliştirmektir. Bunu yaparken de flashcardlardan, oyunlardan, hikayelerden ve şarkılardan yararlanılmaktadır.
3-6 yas döneminde öğrenilen yabancı dil hem daha kalıcı olmakta, hem de daha kolay öğrenilmektedir.
Okulumuzda İngilizce eğitimimizin başlıca amacı; çocuklarımızı sıkmadan, bıktırmadan basit kelimeleri günlük hayatlarına adapte edebilmelerini sağlamak; bunu da bol bol şarkı söyleyip
oyun oynayarak, bilgisayarla destek vererek görsel ve işitsel anlamda eğitimimizi tamamlamaktır.

Manevi Eğitim

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Toplum tarafından değer gören değerlerin uygun oyun ortamı oluşturarak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi  sosyal yaşamda ahlaki değerlere uygun birer birey olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İnsanı tanımaya, anlama, anlamlandırmaya ve ifade etmeye yönelik tüm tespitler, söylemler ve metotlar daima biraz eksik olacaktır. Hayatı algılayışımız, zevklerimiz, ten renklerimiz, yetiştiğimiz çevre ve fıtri yapımız; olayları anlama ve kendimizi ifade şeklimize de damgasını vurarak bizi biz yapacaktır. Allah’ın emaneti çocuklarımız da tıpkı bizler gibi bu etkilerin yansımasıyla kendileri olma yoluna yavaş yavaş adım atacaklardır. Sevgili Peygamberimiz:“Sevgi verasetle kazanılır” buyurur ve bize sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatır.

 

Satranç

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Her anne ve baba çocuğunun bedensel,zihinsel ve duygusal olarak gelişmesini ister. Bu nedenle pek çok anne baba çocuğunu sportif bir aktiviteye veya sosyal bir etkinliğe gönderir. Bunda amaç çocuğun gelişimi yanında çevresini daha iyi tanıması,daha iyi iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesidir. Sportif faaliyetlerin ve sosyal etkinlikler bunu bir aracıdır. Satranç sporunun da bu alanda farklı ve özel bir önemli vardır. Satranç sporunun bu konudaki yeri farklıdır Bunun böyle olmasını doğaldır. Çünkü satranç ile yaşam arasında hiçbir oyuna nasip olmayan bir benzerlik vardır. Diğer sporlar ile yaşam arasında da benzerlikler kurulmaya çalışılmış,bu konuda kitaplar hatta filmler de çekilmiştir. Ama hiç birinin yaşama benzerliği satranç kadar olamaz .Satranç karakteri ve kişiliği olumlu yönde etkiler ve kendine güven duygusunu aşılar.Okul öncesi dönemde dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırma alışkanlığı edinmesini sağlar.Bunun dışında 
mücadeleci bir ruh yapısına sahip olması gerektiğini öğretir. Seçici ve doğru kararlar veren bir birey 
olmasını sağlayarak çocuğumuzu kötü alışkanlıklardan korur. Planlı hareket etmenin önemini kavratır.
Süratli ve doğru düşünebilmeye yardımcı olur.

Bale - Modern Dans - Folklor

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Sanat, evrensel bir dil olarak herkesin birleşebildiği ortak beğenilerdir.Sanat eğitimi insanların kişiliklerini ortaya çıkarırken bireylerden kimi sanatın uygulayıcısı, kimi de sanatın destekleyicisi ve izleyicisi olarak çağdaş toplumu oluşturur.
Katılımcı, yaratıcılığa dönük, kişisel yetenekleri ortaya çıkaran bir sanat eğitimi olan bale, çocuklarda ‘kendini doğru ifade etmeyi’, ‘doğru düşünmeyi’, ‘öz güven ve motivasyonu’ geliştirir. Bu becerilerin erken yaşta kazanılması şüphesiz okul başarısına da destek verecek ve çocuklarımızın iyi nitelikli sosyal bir çevre kazanmalarını sağlayacaktır.
Bale eğitimi sadece üstün bir sanat zevki geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuğun kişilik ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.Bugün tıp, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek birçok fiziksel rahatsızlığın, çocukluk yaşlarında edinilen duruş bozukluklarından kaynaklandığını kabul etmekte ve bunların giderilmesi için bale eğitimini önermektedir.
 Bu eğitimle genel olarak vücut kontrolü, vücut koordinasyonu, müzik bilgisi ve ritm duygusu kazandırılırken kondisyona bağlı olarak harekette verimliliğin, fiziksel direnç ve gücün arttığı da gözlemlenir.

Bilim ve Teknoloji Dersleri

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Çocuğun bilime ve teknolojiye olan merakı nasıl artırılır?

• Çocuk için ilk eğitim yeri evidir. Onun için keşfetmesini ve öğrenmesini destekleyecek ortamın sunulması çok önemlidir. Evin içinde her yerin yasaklanması, kapatılması çocuğun merakını bir yandan arttırırken bir yandan da keşfetme duygusunu köreltebilmektedir.

 

Yaratıcı Drama

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Oyun, kişiliğin gelişimi süresince diğer bireylerle paylaşarak, taklit ederek gerçekleştirilen ve yaşamın temel dayanağı olan önemli bir etkinliktir. Bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinliklerin birbirleri ile sıkıca ilişkili olduğu tüm beceri ve deneyimlerin bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır. Çocuk, oyun yolu ile düşünür ve deneyim kazanır.
Yaratıcı drama; bir grup çalışması içinde, çocukların olgu ve olayları kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak, yeniden düzenlemesi ve oyunsu süreçlerde yorumlaması ve canlandırmasıdır. Drama etkinliklerinde çocuk "neyi " öğreneceğini değil " nasıl "öğreneceğini öğrenir.

Puzzle

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Puzzle parçaları bir araya getirip bir bütünü oluşturmak, tekrar bozarak yeniden bir araya getirmek üzere kurgulanmış ve Türkçemizde çok güzel ifade edilen biçimiyle yap-boz uğraşısıdır. Yapılma aşamasında karmaşık ve anlamsız duran parçaların düzgün bir biçimde bir araya getirilmesi zihinsel bir çaba gerektirir. Bu özelliği ile düşünmeyi ve çözümü bulama çabasına girmeyi uyandırır. Çözümü bulmak için ortaya konan zihinsel etkinlik zihin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bir araya getirilerek oluşturulacak bütünün sunduğu bir iş yapabilme ve bunu önce kendine daha sonra çevreye gösterebilme öz güven duygusunu destekleyecektir. Yap-boz’un renkleri, ortaya çıkan resim bilgi dağarcığına eklenecektir. Tek başına zekaya katkısından söz etmek yerine daha geniş bir anlamda çocuğun gelişimine katkıda bulunacağını ileri sürmek gerekir.

Geri Dönüşüm Dersi

Eyüp Gülbağı Anaokulu

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.